Stát chce omladit vozový park, vláda přijala opatření

20.12.2016  autor:  Jan Prošek

O tomto problému se už mluví poměrně dlouho. Vozový park v České republice stárne rychleji, než je evropský průměr. Starších vozů na vozovkách přibývá, novějších a nových je k vidění velmi málo. S tím souvisí také znečišťování životního prostředí, neboť dříve vyrobené vozy nejsou k životnímu prostředí ani zdaleka tak šetrné jako ty nejnovější. Tuzemská vláda se rozhodla pro přijetí materiálu, který tuto problematiku řeší. Jedním z možných řešení je příplatek za stará auta a naopak státní dotace na nové vozy.

Vládou byl přijat materiál, na základě kterého dojde k detailní analýze vozového parku v Česku. Kromě analytické části je připravena také série možných opatření a rozhodnutí, které by měly zaručit právě obnovu vozového parku.

Ona podrobná analýza, podle dostupných informací, bude provedena v roce 2017. Jejím výstupem bude řešení, jak docílit nejrychlejšího a nejefektivnějšího omlazení automobilů. Ve hře je několik řešení. Například rozšíření silniční daně pro stará auta, zavedení daně podle emisí vozů nebo dotace na koupi nového automobilu.

Podle předloženého materiálu se tato problematika řeší v mnoha zemích Evropské unie. „Jedná se o běžný ekonomický nástroj, který je v řadě zemí používán i jako prvek napomáhající systémovému snížení exhalací u provozovaných vozidel. V EU jsou zpoplatněna zejména osobní vozidla. Zdanění vozidel podle emisí CO2je využíváno ve více než 15 státech EU,“ stojí v dokumentu, který vypočítal případný výnos z nových daní na 4,5 miliardy korun.

Ministerstvo dopravy se vyjádřilo, že s modernizací vozového parku v České republice dojde k výraznému snížení emisí, životní prostředí bude méně zatěžováno. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Vláda plánuje co nejvíce motivovat lidi i firmy nakupovat nové vozy a ty staré postupně vyřazovat. Lidé, kteří si koupí auto produkující vysoké množství emisí, zaplatí podstatně více než nyní. Naopak při koupi nového vozu, šetrnějšího k životnímu prostředí, bude možné dosáhnout na státní dotaci, která bude dostupná pro všechny. V současné době už stát motivuje ke koupi nových vozů prostřednictvím dotace. Zatím se jedná jen o právnické osoby.

Do budoucna by na dotaci na nové automobily měl dosáhnout každý, kdo si bude chtít nové auto koupit. Zároveň by měla být vyšší daň na stará auta. Lidí budou motivovaní ke koupi nových vozů, neboť to bude výhodnější.

 

Diskuze - přidejte váš komentář

URL v příspěvku nejsou vypisovány jako aktivní odkaz. Příspěvky jsou kontrolovány administrátorem.

STARÁ AUTA
Autor: Jiří CVRK (host)
Datum: 11.4.2018 v 10.38
Mám zato, že je celá zamýšlená akce šitá horkou jehlou.MP je tím ostatně dlouhodobě proslulé.
1) Politika dopravy obecně: ekologicky i svými náklady nejčistší je v podmínkách ČR doprava železniční, u nás využívaná velmi skromně,trh ovládá automobilová lobby-především v oblasti TIR a to nikoli jen v segmentu dopravy mezistátní,ale také vnitrostátní.Následky tohoto stavu jsou tristní,ale stále se nad daným stavem cudně přimhuřuje oko.Ekoprostředí a zdraví obyvatel ničí především zplodiny spalování motorové nafty, jejíž celková spotřeba,vyjádřena finančně,stoupá do astronom.objemů a týká se jak vozů nákladních, tak i osobních!
2) Dopr.obslužnost venkova je nedostatečná především na venkově,kde byla privatizací a nástupem obch.řetězců převážná část bývalých místních prodejen! I proto si místní populace drží staré vozy. Je snad normální vláčet se s velkými,rodinn. nákupy, za nimiž se musí do střediskových měst, autobusy MD? Má dnes český důchodce na to,aby si několikrát o sobě mohl dovolit nákup nového vozu?! Stačí se podívat u supermarketů, kdo ony staré vozy, na něž majitel dlouhodobě šetřil už v předchozím stát. zřízení, řídí. Proto si dovolím tvrdit, že "novým opatřením" MD POTRESTÁ hlavně SENIORY-důchodce, jejichž životní úroveň (příjmy) nebudou nikdy stačit na pořizování stále nových, generačně mladších vozidel. Z tzv. EKOMÁNIE se stal klacek, kterým je bita celá společnost hlava-nehlava a namísto toho, aby ROZUMNÝM způsobem lidem život usnadňoval, přihrává výhody těm, kdo na této "taškařici" skvěle vydělávají.
3) Kdekdo se tu dnes ohání "lidskými právy", demokracií a "právním státem"! R.1989 vzbuzoval velké naděje! Křičelo se o "PRAVDĚ A LÁSCE", jako o samospasitelném typu mezilidských vztahů.
Nové(?) kapitalistické právní předpisy zákonodárné sbory chrlily jak o závod. A dnes? Ani vysoce erudovaní právníci se v nich nejsou často schopni orientovat! Vžil se tu posměšný bonmot: "KOMU DAL BŮH OUŘAD,TOMU DAL I ROZUM" a to proto, že se lid v duchu i veřejně vysmívá poměrům, které u nás vládnou.Jak známo, všechno souvisí se vším.Je tu vůbec ještě někdo, kdo by byl schopen myslet jen vizionářsky, nýbrž i s potřebným nadhledem a praktickou schopností = nikoli jen zákazy a hrozbami "ŘÍDIT TENTO STÁT" ?
4) Stát je prý organizovaným násilím, páchaným na jeho občanech. Císařpán vyznával poučku: "Na chudej lid musí bejt přísnost!" A dnes? MD se probudilo a snaží se vyřadit z provozu stará auta. Budiž,nechť jsou vyřazeny prokazatelné vraky, ohrožující bezpečnost občanů nejen na komunikacích, proti timu žádná. Je však třeba si uvědomit, co se tímto "ánblok" opatřením, očividně nerespektujícím realitu, může způsobit všem, kterých se NÁHLE(!) týkat! Vydáváním stále nových "lejster" a "opatření" se nic samo o sobě nevyřeší! HOWGH!

Nejžádanější značky: Audi | BMW | Citroën | Fiat | Ford | Hyundai | Mazda | Opel | Peugeot | Renault | Škoda | Volkswagen

Online autobazar | Server Autobazary ojeté auto.cz je napojen na autosoft.cz