Náležitosti kupní smlouvy

5.10.2011  autor:  Lucie Osmanská

Jestliže prodáváte, nebo kupujete vůz, měli byste vždy mít kupní smlouvu, která vám poslouží v případě, že se objeví nečekané komplikace s vozidlem. U reklamace ojetého vozu hraje smlouva klíčovou roli, je třeba si tedy ohlídat, aby obsahovala všechny potřebné údaje.
Zjistí-li kupující po převzetí vozidla závady, na které nebyl předem upozorněn, má nárok požadovat slevu z kupní ceny. Je-li závada taková, že neumožňuje používání vozidla, je možné od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající nemusí ručit za běžné opotřebení, které odpovídá stáří vozu. Je-li uvedeno v kupní smlouvě že je vozidlo „bez závad“ poté má kupující v případě sebemenší závady právo od smlouvy odstoupit.
Prodávající by neměl ve smlouvě zamlčet, pokud bylo vozidlo po havárii (nevztahuje se však na drobné závady jako odřený lak u karoserie…). Jestliže byla tato skutečnost kupujícímu zamlčena a objeví se závady spojené s touto nehodou, má nárok požadovat slevu, nebo odstoupit od kupní smlouvy. Stejně tak může žádat vrácení kupní ceny v případě, že se prodávající zaručil za původ vozidla, a vůz byl později novému majiteli zabaven jako kradený.

Náležitosti kupní smlouvy na ojetý vůz:

1) účastníci smlouvy – prodávající a kupující uvedou své jméno, datum narození, rodné číslo a trvalé bydliště
2) předmět smlouvy – musí být uveden název vozu, SPZ, značka, typ, rok výroby, barva karoserie, číslo podvozku, číslo karoserie (VIN), číslo technického průkazu, počet najetých kilometrů, seznam příslušenství a doplňků (popis by měl být co nejpodrobnější)
3) prohlášení prodávajícího – prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného vozidla, a že toto vozidlo nemá žádné právní, faktické či skryté vady, v případě, že je vozidlo předmětem společného jmění manželů, prodávající prohlašuje, že manžel/manželka vyjádřil souhlas s prodejem vozidla
4) prohlášení kupujícího – kupující prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem vozidla a že byl upozorněn na všechny závady, které jsou prodávajícímu známy, kupující dále potvrzuje, že převzal vůz se všemi náležitostmi uvedenými ve smlouvě
5) ujednání o ceně – obě strany se dohodnou na způsobu uhrazení kupní ceny
6) závěrečná ustanovení – každé ze smluvních stran náleží jedno vyhotovení smlouvy a smlouva je platná od okamžiku jejího podpisu, účastníci stvrzují, že si přečetli její obsah a souhlasí s ním, dále potvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné vůle


Vzor kupní smlouvy na ojeté auto naleznete např. na těchto stránkách:

http://smlouvyzdarma.blogspot.com/2008/04/kupni-smlouva-na-auto-vzor-ke-stazeni.html
http://vzory.okamzite.eu/05i-vzor-kupni-smlouva-na-auto.html
http://www.svetbezstresu.cz/kupni-smlouva-na-auto/
 

Náležitosti kupní smlouvy na ojeté auto-000056-488.jpg

Diskuze - přidejte váš komentář

URL v příspěvku nejsou vypisovány jako aktivní odkaz. Příspěvky jsou kontrolovány administrátorem.

smlouvy
Autor: smolík (host)
Datum: 19.10.2011 v 14.18
Smlouvy jsou základ a je důležitý si je pořádně přečíst. Sice se říká že v autobazarech smlouvy nedavají z ruky, ale mně ji normalne v Auto ESA dali k pročtení. Bohužel, než jsem ji doma pročetl tak mi prodali megana co jsem měl vyhlídnutýho :-D.

Nejžádanější značky: Audi | BMW | Citroën | Fiat | Ford | Hyundai | Mazda | Opel | Peugeot | Renault | Škoda | Volkswagen

Online autobazar | Server Autobazary ojeté auto.cz je napojen na autosoft.cz