Smlouva na prodej či koupi ojetého vozu

5.10.2011  autor:  Lucie Osmanská

Jestliže prodáváte, nebo kupujete vůz, měli byste vždy mít kupní smlouvu na koupi či prodej ojetého vozu, která vám poslouží v případě, že se objeví nečekané komplikace s vozidlem. U reklamace ojetého vozu hraje kupní smlouva klíčovou roli, je třeba si tedy ohlídat, aby obsahovala všechny potřebné údaje. V následujícím článku probereme základní náležitosti smlouvy a případná úskalí.

 

 

Dodatečně zjištěné závady po koupi vozu

Zjistí-li kupující po převzetí vozidla závady, na které nebyl předem upozorněn, má nárok požadovat slevu z kupní ceny. Je-li závada taková, že neumožňuje používání vozidla, je možné od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající nemusí ručit za běžné opotřebení, které odpovídá stáří vozu. Je-li uvedeno v kupní smlouvě že je vozidlo „bez závad“ poté má kupující v případě sebemenší závady právo od smlouvy odstoupit.

Zamlčení závady při prodeji ojetého vozu

Prodávající by neměl ve smlouvě zamlčet, pokud bylo vozidlo po havárii (nevztahuje se však na drobné závady jako odřený lak u karoserie…). Jestliže byla tato skutečnost kupujícímu zamlčena a objeví se závady spojené s touto nehodou, má nárok požadovat slevu, nebo odstoupit od kupní smlouvy. Stejně tak může žádat vrácení kupní ceny v případě, že se prodávající zaručil za původ vozidla, a vůz byl později novému majiteli zabaven jako kradený.

Náležitosti kupní smlouvy na ojetý vůz, co všechno má smlouva obsahovat

  • účastníci smlouvy – prodávající a kupující uvedou své jméno, datum narození, rodné číslo a trvalé bydliště
  • předmět smlouvy – musí být uveden název vozu, SPZ (registrační značka), značka, typ, rok výroby, barva karoserie, číslo podvozku, číslo karoserie (VIN), číslo technického průkazu, počet najetých kilometrů, seznam příslušenství a doplňků (popis by měl být co nejpodrobnější)
  • prohlášení prodávajícího – prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného vozidla, a že toto vozidlo nemá žádné právní, faktické či skryté vady, v případě, že je vozidlo předmětem společného jmění manželů, prodávající prohlašuje, že manžel/manželka vyjádřil souhlas s prodejem vozidla
  • prohlášení kupujícího – kupující prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem vozidla a že byl upozorněn na všechny závady, které jsou prodávajícímu známy, kupující dále potvrzuje, že převzal vůz se všemi náležitostmi uvedenými ve smlouvě
  • ujednání o ceně – obě strany se dohodnou na způsobu uhrazení kupní ceny
  • závěrečná ustanovení – každé ze smluvních stran náleží jedno vyhotovení smlouvy a smlouva je platná od okamžiku jejího podpisu, účastníci stvrzují, že si přečetli její obsah a souhlasí s ním, dále potvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné vůle

 

Co ještě řešit při koupi či prodeji ojetého auta

Ačkoliv výše uvedené náležitosti řeší ty nejdůležitější body důležité při prodeji ojetého vozu, existuje ještě několik dalších věcí, se kterými byste měli počítat a domluvit se na jejich hrazení. Před prodejem auta by měl původní majitel vozu absolvovat i tzv. evidenční prohlídku, která bude vyžadovaná při přepisu. Měl by také zajistit odhlášení povinného ručení a nový majitel si sjednat nové povinné ručení. Na závěr je potřeba domluvit se také na vlastním způsobu odhlášení vozidla a přepisu na nového majitele. Protože některé z těchto úkonů jsou zpoplatněné, měly by se obě strany domluvit, kdo bude poplatky hradit. Je možné to zakomponovat i do vlastní kupní smlouvy, ale lze to řešit i dohodou mimo smlouvu.


Vzor kupní smlouvy na prodej / koupi ojetého vozu naleznete např. na těchto stránkách:

http://smlouvyzdarma.blogspot.com/2008/04/kupni-smlouva-na-auto-vzor-ke-stazeni.html
http://vzory.okamzite.eu/05i-vzor-kupni-smlouva-na-auto.html
http://www.svetbezstresu.cz/kupni-smlouva-na-auto/
 

Diskuze - přidejte váš komentář

URL v příspěvku nejsou vypisovány jako aktivní odkaz. Příspěvky jsou kontrolovány administrátorem.

smlouvy
Autor: smolík (host)
Datum: 19.10.2011 v 14.18
Smlouvy jsou základ a je důležitý si je pořádně přečíst. Sice se říká že v autobazarech smlouvy nedavají z ruky, ale mně ji normalne v Auto ESA dali k pročtení. Bohužel, než jsem ji doma pročetl tak mi prodali megana co jsem měl vyhlídnutýho :-D.

Nejžádanější značky: Audi | BMW | Citroën | Fiat | Ford | Hyundai | Mazda | Opel | Peugeot | Renault | Škoda | Volkswagen

Online autobazar | Server Autobazary ojeté auto.cz je napojen na autosoft.cz