Údržba autobaterie

9.12.2011  autor:  Lucie Osmanská

Autobaterie patří mezi jednu z nejdůležitějších součástí ve vozidle, přesto jí řada řidičů věnuje minimální péči. S příchodem prvních mrazíků jsou pak nemile zaskočeni, když auto nejde kvůli špatné baterii nastartovat. Ve vozidle můžete mít dva typy autobaterií – údržbové, či bezúdržbové, jež se vyznačují tím, že nemusíte kontrolovat stav hladiny elektrolytu nebo dolévat destilovanou vodu. Všem uživatelům je však doporučováno věnovat autobaterii minimální péči v podobě dobití alespoň jednou ročně. V článku o příčinách, proč nenaskočil motor, je zmíněn mezi ostatními důvody i problém s autobaterií. Nyní se dozvíte, jak ji správně dobíjet, zazimovat, jaká je její životnost, kdy může dojít k jejímu poškození a řadu dalších podstatných informací.
Životnost baterie negativně ovlivňuje její nedobíjení či naopak přebíjení. Při správném dobíjení a průměrných jízdách stačí kontrolovat napětí a hladinu elektrolytu autobaterie (alespoň jedenkrát za dva měsíce podle četnosti provozu) a případně doplňovat destilovanou vodu (neplatí pro uzavřené autobaterie) pravidelně po 6 - 12 měsících (dle provedení baterie), nebo po najetí cca 30 tisíc kilometrů. Přebíjení autobaterie se projeví jejím značným úbytkem elektrolytu, což vede ke zkrácení její životnosti, případně k jejímu zničení.
Plně nabitá autobaterie vykazuje klidové napětí na kontaktech 12,5 V a více (hodnota 12,4 V a méně signalizuje částečně vybitou baterii, kterou je třeba ihned dobít). Hustota elektrolytu ve všech článcích musí mít stejnou hodnotu 1,28 g/ cm³. Hodnota nabíjecího proudu je jedna desetina jmenovité kapacity akumulátoru, to znamená, že u autobaterie o hodnotě 45 Ah je to 4,5 A. Baterii dobíjejte tak dlouho, až všechny články dostatečně a rovnoměrně plynují, to znamená, že na hladině uvidíte zřetelné bublinky, případně uslyšíte jemné šumění.
Pokud nebudete vůz užívat déle než dva týdny, doporučuje se baterii nechat odpojit a skladovat na suchém na chladném místě, teplota by neměla překročit 20° C (nízké teploty zpomalují samovolné vybíjení). Baterie smí být skladována jen v plně nabitém stavu, v nenabitém stavu sulfatuje.
Baterie by se měly nabíjet jen schválenými nabíjecími zdroji a dle pokynů výrobce nabíječe i autobaterie. Na trhu existuje celá řada nabíječek (klasické, automatické, udržovací, solární, nabíječky takzvaně se startem). Akumulátor nabíjejte v dobře větraných prostorech, neboť při jeho nabíjení se uvolňuje vodík a kyslík.
Mezi nejčastější způsoby poškození baterie za provozu nebo při údržbě patří sulfatace (nežádoucí jev vyskytující se u olověného akumulátoru, pokud je delší dobu ponechán v nedostatečně nabitém, případně vybitém, stavu). Důvodem sulfatace bývají krátké jízdy (při cestách pod 30 kilometrů se baterie nestačí dobít do plných hodnot), dlouhé odstávky vozidla bez údržby baterie (více než tři týdny), nízko postavená hodnota nabíjecího napětí na regulátoru ve vozidle, porucha dobíjecí soustavy nebo elektroinstalace vozidla. Sulfatace se projevuje tím, že klidové napětí na baterii je nižší než 12,5 V, baterie se v provozu ani nabíječem nenabije do plných hodnot, hustota elektrolytu ve všech článcích je nízká (1,22 g/ cm³ a nižší).
Životnost baterie je závislá na mnoha aspektech (umístění baterie ve vozidle, konstrukce a kvalita výroby baterie, kvalita dobíjecí soustavy vozu, provozní aspekty…). Životnost autobaterie se v závislosti na typu a konstrukci pohybuje okolo 4 až 6 let, což platí při běžném provozu. Nejrychlejší a nejjednodušší způsob kontroly stavu nabití autobaterie je test voltmetrem.
 

Údržba autobaterie-000078-521.jpg

Diskuze - přidejte váš komentář

URL v příspěvku nejsou vypisovány jako aktivní odkaz. Příspěvky jsou kontrolovány administrátorem.

K článku zatím nebyl vložen žádný komentář.

Nejžádanější značky: Audi | BMW | Citroën | Fiat | Ford | Hyundai | Mazda | Opel | Peugeot | Renault | Škoda | Volkswagen

Online autobazar | Server Autobazary ojeté auto.cz je napojen na autosoft.cz